Kapat

Elektrik Üretilebilecek Kaynaklar Nelerdir? (Açıklamalı)

Günümüzde yaygın kullanılan zararlı, zararsız, yenilenebilir, yenilenebilemez, gelecekte kullanımı arttırılması düşünülen enerji kaynakları;

Güneş Panelleri

Güneş Panelleri, Güneş’ten gelen fotonları “Fotovoltaik” hücreden geçirir. Bu hücre P ve N tipi ile katkılandırılmış maddeler bir araya gelince yarı iletken eklemler oluştururlar. Üst bölümde elektron verme eğilimine sahip fosfor gibi bir elementle doldurulmuş bir katman bulunur. Güneş’ten gelen foton üst katmana çarparak fosfor atomunu uyarır ve atomdan elektron koparır. Böylece üst kısım negatif yüklenmiş olur. Burada oluşan elektrik alanın sağladığı elektriksel kuvvet sayesinde elektron iletken bir madde üzerinden geçerek devreye verilir. Hücrenin alt kısmı ise elektron alma eğilimine sahip bor benzeri bir madde yer alır. Bu yüzden fotovoltaik hücrenin alt kısmı pozitif yüklüdür. Üst kısımdaki negatif yüklü katmandan çıkan elektronlar devreden geçip alt kısımda pozitif yüklü katmana ulaşır. Bu sayede elektrik üretilmiş olur. Termik Santralden 2 kat daha avantajlıdırlar.

Rüzgar Türbinleri

Rüzgar Türbinleri, rüzgardaki kinetik enerjiyi kanatları ile mekanik harekete çevirir. Bu kanatlara bağlı rotor milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır. Bu jeneratör mekanik hareketi elektrik enerjisine dönüştürür. Kömürün yarısı, nükleerin üçte biri fiyatına maliyetleri vardır. 2 tür Rüzgar Türbini vardır;

Yatay eksenli rüzgar türbinleri (YERT)

Bu tip türbinlerde dönme ekseni rüzgâr yönüne paraleldir. Kanatları ise rüzgâr yönüyle dik açı yaparlar. Bu tür türbinlerde dönme ekseni rüzgâr yönüne paraleldir. Kanatları ise rüzgâr yönüyle dik açı yaparlar.

Düşey eksenli rüzgar türbinleri (DERT)

Türbin mili düşeydir ve rüzgârın geliş yönüne diktir. Savonius tipi, Darrieus tipi gibi çeşitleri vardır. Daha çok deney amaçlı üretilmiştir. Ticari kullanımı çok azdır.

Hidrolik Güç

Hidrolik güç düşen veya hızlı akan suyun enerjisinden elde edilen güçtür. Akan su kanatlara çarparak kinetik enerjiyi mekanik harekete dönüştürür, kanatlara bağlı mil ile enerji jeneratöre aktarılır ve elektrik üretilir. İlk ticari hidroelektrik santrali 1879’da Niagara Şelalesi’ne inşa edildi. 1881 yılına gelindiğinde, Niagara Falls sokak lambaları, hidrolik güç tarafından çalışıyordu. Bazı doğa severler bu sistemlerin balıkların yaşam alanına zarar verdiğini iddia ederek yapılmalarına karşı çıksalarda balıklara zarar gelmemesi için çeşitli filtreler uygulanmaktadırlar. Yani hem hayvanlar için zararı yok hem de doğa için.

Jeotermik Santral

Yer kabuğunun çeşitli yüksekliklerinde birikmiş sıcak sıvılar, buhar ve gazlar kullanılarak elektrik üretilir. Sıcak gaz veya buhar (sıvılar vaporizatörde buharlaştırılır) türbine gönderilir. Türbin kanatlarını çeviren buhar veya gaz kinetik enerjisini mekanik harekete dönüştürür. Bu hareket mil ile jeneratöre aktarılır ve elektrik enerjisine dönüştürülür. Hâla sıcak haldeki buhar veya gaz kondenser (yoğuşturucu) ile soğutulur ve sıvılaştırılır. Sonrasında ise bir kuyudan toprağa tekrar bırakılır veya buhar halinde havaya bırakılır. Tamamen zararsız olan bu santral atmosfere H2O’da yaymaktadır. Yani hem enerji üretilirken hem de bize barajlardan su olarak geri dönmektedir.

Termik Santral

Termik Santral, fosil yakıtlar kullanılarak kazanda buharlaştırılmış su, türbinlerin kanatlarına çarparak jeneratörü çevirir ve elektrik üretir. Ciddi anlamda maliyetli ve elektrik satış fiyatı yüksek olan bu santraller dev enerji şirketlerinin vazgeçilmezi.
Bu türbinler o kadar ağırlardır ki sistemde oluşacak en ufak eğrilik dengesiz çalışmasına neden olacaktır. Bu yüzden enerji üretimi olmasa bile 3 devir/dk ile sürekli çevrilmek zorundalar. Bunun için tesislerdeki acil durum akülerinden güç alınır. Türbinler 24,000 Volt 21,000 Ampere (504 MegaWatt) kadar alternatif akım üretirler ve elektrik şebekesine senkronize olarak 3,000~3,600 devir/dk aralığında dönerler. Finansal olarak oldukça kârlı sistemler olsalarda, yüksek maliyetliler ve doğaya çok zararlıdırlar.
Fosil yakıtların yanması sonucu çıkan CO2 gazı küresel ısınmayı hızlandırmaktadır. Linyit kömürü çok yüksek miktarda Kükürt Dioksit (SO2), Azot Oksitler (NOx), Karbondioksit (CO), Ozon (O3), Hidrokarbonlar, Partiküler Madde (PM) ve kül oluşturmaktadır

Nükleer Santraller

“Nükleer Santraller daha temiz enerji üreten santrallerdir, doğaya zararsızlardır.” Bu cümlenin benzerini büyük ihtimal duymuşsunuzdur. Baştan sona yanlış.
Nükleer Santraller, radyoaktif maddelerin yakıt olarak kullanıldığı Nükleer Reaktörlerden oluşur.
Çalışma mantığı; Reaktörün çekirdeğinde elde edilen ısı enerjisi suya aktarılır ve su almış olduğu bu enerji sebebiyle faz değiştirir sonuç olarak kızgın buhar haline dönüşür. Bu kızgın buhar elektrik jeneratörüne bağlı olan buhar türbinine verilir ve kızgın buhar, türbin mili üzerinde bulunan türbin kanatları üzerinden geçerken sahip olduğu ısıl enerji ile türbin milini döndürür. Bu mekanik dönme hareketi sonucunda ise alternatörler elektrik üretir. Türbinden sonra ısıl enerjisi düşen buhar, tekrar kullanılmak üzere yoğuşturucuda yoğuşturulup su haline dönüştürülür ve tekrar reaktörün çekirdeğine gönderilir. Yoğuşturucu su buharının faz değişimini yapabilmek için çevrede bulunan deniz, göl gibi su kaynaklarını soğutucu olarak kullanır. Kullanılan bu sular çekirdekten yayılan radyasyondan dolayı zehirlenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir