Kapat

KARMA EĞİTİMİNİN FAYDALARI

Anasayfa
Uncategorized KARMA EĞİTİMİNİN FAYDALARI
KARMA EĞİTİMİNİN FAYDALARI

Son günlerde ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Çocuk istismarları,taciz,tecavüz davaları,çocuklarımızın yanında patlayan bombalar… Bu yıpratıcı gündemlerin arasında uzun zamandır tartışılan bir konu da kız ve erkek çocukların ayrı eğitim alması meselesi. Son zamanlarda artarak devam eden bir biçimde karma eğitimin kaldırılması yönünde ciddi bir kamuoyu oluşturulma çabası var. ‘Bir Sınıf Değişir’ görüşlerimizi Serap TAŞKIN yazdı…

KARMA EĞİTİMİNİN FAYDALARI
Birçok dünya ülkesi karma eğitimi savunup, eğitim ortamlarını her iki cinsiyetin ihtiyaçlarına uygun hale getirmeye çalışırken ne yazık ki son yıllarda ülkemiz kamuoyunda tersine bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Eğitimcilerin kızların ve erkeklerin ayrı okullarda eğitim almalarının daha sağlıklı olduğuna inanmaları ve bunun için çaba göstermeleri bekleniyor. Bu konuda gerek siyasal, gerekse sözde akademik çalışmalar yapılıyor. Birçok ülkede karma eğitim veren okulların sayısı giderek artarken,  ülkemizde ayrık eğitimin savunulması ve bu konunun ısrarla gündem yapılmaya çalışılması karma  eğitim üzerine  yeniden  düşünmeyi, karma eğitim yanlılarının kendi gerekçelerini yeniden ortaya koymasını gerektiriyor.  
Peki nedir bu ‘Karma Eğitim’, ne zaman, nerede ortaya çıkmış ve hangi fikri savunmuştur? Gerçekten anlatılmaya çalışıldığı kadar zararlı mıdır? Faydaları nelerdir? Bu yazımızla bu sorulara cevap bulacağız.
Karma eğitim, kızların ve erkeklerin aynı eğitim çatısı altında, aynı sınıflarda, eşit şekilde öğrenim gördükleri  bir eğitim sistemidir. Bu sistem cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmayı amaçlayan kadına da erkeğe de aynı  anda ,aynı yerde; oynama, yazma ,okuma , yaşayarak öğrenme, araştırma ve beraber öğrenme olanağı sunmayı amaçlayan sistemdir.
Karma eğitim fikrini ilk ortaya atan bilinen ilk kişi Antik Yunan filozofu  Platon’dur. Platon, kızlar ve erkeklerin aynı ortamda ve eşit şekilde eğitim alması gerektiğini söylemiş ve bu beraberliğin karşı cinsler arasında dostluğu ,paylaşımı arttıracağını savunmuştur.
Karma eğitimi ilk uygulamaya koyan ülke İsviçre’dir. Daha sonra Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ABD ve birçok ülkede yaygınlaşmaya başlamıştır.
Peki karma eğitimin avantajlı yanları neler ki bu denli rağbet görmeye başladı?
‘Tek cinsiyetli’ ya da diğer adıyla ‘Ayrık eğitim’  ile kıyaslandığında karma eğitimin avantajları oldukça fazladır:

1- Karma eğitim, her  iki cinsiyete de  sağlıklı yaşayabilecekleri ortamlar sunar:
Kadın ve erkeğin, özellikle erkeklerin, kendi hemcinslerini üstün görme eğilimi vardır. Karma eğitim bu noktada karşı cinslerin aynı eğitim ortamında, kendi varlıklarını özgürce ifade etmelerine, kendi bakış açılarını yansıtabilmelerine ve ileriki yaşamlarında izleyecekleri yolları bulmalarına olanak sağlar. Tüm bu farklılıklar akademik ortamın çeşitlenmesine ve akademik  başarının artmasına  katkı sağlar.

 2- Karma eğitim, özgüven  duygusunun artmasını sağlar:
Gerek özel gerekse devlet okullarında yapılan bir çok çalışma, karma eğitim veren okullarda eğitim gören öğrencilerin özgüvenlerinin daha fazla olduğunu göstermiştir.
Karma eğitimin yapılmadığı okullarda  okuyan  ya da bu okullardan mezun olan kişilerin aksine; karma okullarda eğitim alan öğrenciler gerek eğitim kariyerlerinde gerekse özel hayatlarında daha aktif söz sahibi olabiliyor. Ayrık eğitim veren sınıflarda eğitim gören öğrenciler karsı cinsten biri ile iletişim kurmakta zorlanırken, karma eğitim alan öğrenciler aynı ortamda karşı cinsin varlığından rahatsız olmaz ve  görüşlerini çekinmeden  ifade edebilir. Kadın ve erkeğin  farklı bakış açılarına sahip olduğunu dikkate alacak olursak ortaya çıkacak düşünce ürününün  daha özgün  olacağı su götürmezdir. Karşı cinsler arasındaki bu bilgi ve düşünce  paylaşımı  takım ruhunu geliştirecek , karşılıklı anlayışı güçlendirecektir.

3- Karma eğitim öğrencilerin gerçek hayata hazırlanmalarında kolaylık sağlar:
Karma eğitim sayesinde çocuklar, kendilerine gelecekteki iş ve özel hayatlarında gerekli olacak ‘iletişim’ becerisini okulda kazanacaktır. Yetişkinlikte kadın ve erkeğin toplumda beraber söz sahibi olacakları göz önüne alındığında, her iki cinsiyet arasındaki iletişim de önem kazanmaktadır. Bu iletişim becerisini okulda beraberce kazanan birey, sosyal ve iş hayatında sağlıklı diyaloglar geliştirebilecek, ortak yaşam noktasında daha az zorlukla karşılaşacaktır.

4- Karma eğitim kadının erkeğe, erkeğin de kadına saygı duyması gerektiğini öğretebilecek bir sistemdir.
Karşı cinse saygı duymayı öğrenmenin en etkili yollarından biri onlarla aynı ortamda yaşamaktır. Bu eğitim sistemiyle; aynı çatı altında öğrenme gerçekleştiren çocukların sınıf içi kullandıkları dil de olumlu yönden gelişir. Karşı cinsin varlığı öğrencinin hem davranışını hem de söylemlerini olumlu yönde değiştirmesinde etkin rol oynar. Etik olmayan konuşma dilinden ve davranışlardan uzaklaşabilmeyi kolaylaştırır.

5- Karma eğitim,  kadınların erkekler kadar yetenekli olmadığı klişesinin ne kadar haksız bir yargı olduğunu ortaya koymayı başarabilecek bir sistemdir.
Bazı insanlar, kızların ve erkeklerin ayrı ayrı daha yetkin olduğu, kendi cinsiyetlerine uygun alanlar olduğunu söyler. Oysa ki  yapılan araştırmalar bu basmakalıp fikri yalanlar niteliktedir. Akademik açıdan bakacak olursak iddia edilenin tersine karma eğitimde;  kız öğrenciler, erkeklerin de tıpkı kendileri gibi resim, müzik, sanat dallarında başarılı olabildiklerini görürken ;erkekler de , kadınların fen, matematik gibi erkeklerle özdeşleştirilen derslerde başarılı olduklarını görür. Bu da herkesin her şeyi yapabilecek kapasitede olduğunu, cinsiyet ayrımcılığının gereksiz olduğunu gösterir.

6-Akademik süreçte kız ve erkeğin birlikte yol alması takım başarısını beraberinde getirir.
Kendi doğalarına uygun sorumluluklar verilerek oluşturulan grup çalışmalarında her iki taraf da başarılı olabilir. Kendi yapılarına uygun bakışa açılarıyla ve bilgi toplama yöntemleriyle yapılan grup çalışmaları çeşitliliği arttırarak başarıyı getirecektir.

7- Karma eğitim farkındalığı arttırıyor.
Öğrencilerin taciz, zor kullanma, istismar, sözlü saldırı gibi konularda farkındalıkları artıyor, uygunsuz davranışların neler olduğu görülebiliyor. Buna bağlı olarak da kişinin öz savunma becerisi gelişiyor.
8- Karma eğitimde süreç daha ekonomiktir.


Kızlar ve erkekler için farklı okulların açılması, onlara eğitim verecek öğretmenlerin seçilmesi ve her okulda aynı standartların yakalanması oldukça güçtür. Bu nedenle karma eğitim daha ekonomiktir.
 Her şeyden önemlisi, gerek bu sistemi değiştirmek isteyenlerin, gerek öğretmenlerin, gerekse velilerin şunu göz ardı etmemesi gerekiyor:
Toplum sadece erkeğin ya da  sadece kadının tekelinde değildir. Hem iş hem de sosyal hayatta beraber yaşıyor, beraber üretiyor, omuz omuza mücadele veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz.  Kadının erkekten, erkeğin de kadından bağımsız bir yaşam süremeyeceği gerçeği ortadayken , çocukları birbirinden uzaklaştırma çabasının makul karşılanacak yanı yoktur. Tersine, çocuklarımıza karma eğitimin olanaklarını kullanarak  beraber yaşamanın önemi anlatılmalı, farklılıklara saygı duymaları gerektiği deneyimletilmeli, cinsiyetler arasındaki önyargılar ortadan kaldırılmalıdır.  Sağlıklı bir toplum ancak farklılıklara saygılı herkese eşit imkanlar sunulursa, cinsiyetçi yaklaşımların ortadan kaldırılmasıyla mümkün olur. Aksi halde günümüzde de sık sık yaşadığımız istenmeyen sonuçlar doğuran olaylarla karşılaşmamız kaçınılmazdır.

SERAP TAŞKIN

Alıntıdır 

0 0 0 0 0 0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir